mapa
poende

Salcerova reduta

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3786/11

Salcerova reduta

Ve Wittgensteinově ul., u bývalé městské plynárny

parc.č. 974, 975, 987/1

Původní opevnění chránící soutok Moravy a vodního příkopu při hlavní silnici. Postaveno v letech 1742-1758, upraveno mezi léty 1834-1837, původně sestávalo z reduty č.I.,II. a III. V letech 1991-1996 realizována celková úprava. Objekt se nalézá mimo MPR.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 31.03.2004 v 14:52 hodin