mapa
poende

Historie vlastníků obce Doubravy

Historie vlastníků obce Doubravy:

1141 obec byla biskupským lénem
1274 Jindřich z Domašova
1382-1392 Janáč Kužel z Biskupic
1418 synové Václav a Jan Kunáškové
1472-1500 Vítek z Valu
před r. 1516 rytíři Vlachovští
po roku 1600 biskup František z Ditrichštejna (3/4 obce)
1603 Vít Feldendorfer z Borotína (3/4 obce)
Jan Viktorín Feldendorfer (3/4 obce)
kolem r. 1630 Karel Ferdinand Sak z Bohuňovic (3/4 obce)
1680 Zikmund Ferdinand Sak (3/4 obce)
1683-1685 Jan Adam z Minkvicburku (3/4 obce)
1685 Jan Ignác z Lindenberku
po jeho smrti opět pod olomouckým biskupstvím
1698 Dominik Ondřej z Kounic
1850 okres Uherský Brod
1960 zlínský okres
2003 pověřená obec Luhačovice, Zlínský kraj

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 06.02.2004 v 09:09 hodin