mapa
czende

KRONIKA KČT Moravskoslezská oblast

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.kct-msk.cz

Typ zapisu: Literatura
AKTUALIZACJA: Renata Kotalová (Klub českých turistů - Moravskoslezská oblast) org. 56, 22.10.2007 v 19:26 hodin