mapa
poende

Za Gustavem Mahlerem

Z náměstí Trčků z Lípy přejedete po mostě přes Sázavu a hned za ním odbočíte vpravo směrem na Humpolec. Projedete obcemi Závidkovice a Radostovice, minete Dolní Město a za mírným stoupáním odbočíte doprava. Projedete obcí Bystrá a přes Záběhlice se dostanete do Proseče. V místě, kde silnici křižuje červená turistická značka, odbočíte po ní doleva a zhruba po 200 m se můžete zastavit před domem čp. 13 a prohlédnout si zbytky věžové tvrze z konce 14. století. Zachováno je přízemí hranolové věže.

Vrátíte se do obce a pokračujete do obce Kaliště. Tady se můžete občerstvit odpočinkem a návštěvou hostince - rodného domu známého dirigenta a muzikanta Gustava Mahlera. Hostinec je současně zařízen jako výstavní a koncertní sál.

Pokračovat budete přes vkusně upravenou náves, kolem rybníčku a doleva po asfaltové silničce do obce Holušice. Na křižovatce za vsí se dáte doleva, a po silnici, která vede zpočátku souběžně s dálnicí D1 přijedete do Humpolce. Město bylo založeno řádem německých rytířů ve 12. stol. a dnes má přes 11 000 obyvatel. V minulosti zde žili vedle sebe katolíci, evangelíci a židé. Každá komunita obývala určitou část města a stavěla si svoje vlastní svatostánky i světské budovy. Na horním náměstí stojí secesní radnice (1912-1914), děkanský kostel sv. Mikuláše upravený barokně, muzeum Dr. Aleše Hrdličky s expozicí antropologickou, soukenickou a národopisnou. Za návštěvu také stojí soukromé muzeum vah.

Zmíněný Aleš Hrdlička (1869-1943), významný antropolog, je místním rodákem. Vědecky vyvrátil názor, podle něhož by se lidstvo dělilo na vyvolené a podřadnější, na předurčené vládce a otroky, a to podle barvy pleti a podle původu. Jeho celoživotním krédem se stalo heslo "Všechno lidstvo jednoho původu", které dnes zdobí Hrdličkův pomník na Dolním náměstí.

Mohutně se do povědomí lidí dostal Humpolec v posledních letech jednak díky soukromému pivovaru Bernard a jeho stejnojmennému pivu, jednak díky památné větě z vynikajícího českého filmu Marečku, podejte mi pero! - "Hliník se odstěhoval do Humpolce!" V září 2002 byla za přítomnosti obou scénáristů filmu, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, odhalena pamětní deska nejslavnějšímu přistěhovalci, člověku, kterého nikdy nikdo ani ve zmíněném filmu neviděl a přesto ho zná téměř celý národ. Žulový kámen s pamětní deskou je umístěn v parku Stromovka.

Z Humpolce pojedete kolem závodiště, na němž se každoročně koná Zlatá podkova, celostátní finále jezdecké a vozatajské soutěže, přes Čejov a Kejžlici (v obou vsích jsou restaurace), kolem rybníku Kamenná trouba a přes Radostovice a Závidkovice do Světlé nad Sázavou.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.svetlans.cz

Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 17.08.2004 v 15:32 hodin