mapa
poende

Velký okruh mikroregionem Černé lesy

Trasu připravilo sdružení obcí Mikroregion Černé lesy ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina. Navazuje na stávající síť cyklotras s přihlédnutím k PROGRAMu 2000 Lesů ČR a.s. Délka okruhu je 54,2 km, povrch od kvalitních asfaltových silnic až po polní a lesní komunikace, takže vhodné je kolo trekingové, popř. horské, silniční nedoporučujeme.

Ideálním místem pro start jsou Okříšky, neboť je zde nádraží, kam se cykloturisté pohodlně dostanou vlakem a potom nasednou na kola. Po vyjetí z nádraží vede trasa doprava až k hlavní křižovatce, kde se odbočí doleva na Třebíč a pokračuje se po státní silnici II/405 kolem čističky odpadních vod. Za ní následuje sjezd a pod ním odbočka vpravo na zemědělskou asfaltovou komunikaci s nepříliš kvalitním povrchem. Po té trasa pokračuje do mírného kopečka, nad železničním přejezdem se odbočí opět doprava a po státní silnici III. třídy se projede postupně Hvězdoňovicemi, Pokojovicemi a Podheralticemi. Povrch silnice je místy ve špatném stavu, takže je lepší jet pomaleji. Na začátku Heraltic trasa odbočuje vlevo směrem na Opatov. Kdo se chce zastavit v Heralticích, je zde k vidění pěkný kostel a sochy sv. Jana a sv. Floriána, patrona hasičů.

Cestou z Heraltic míjí trasa hájenku a rekonstruovaný objekt Vodárenské akciové společnosti, který stojí za zhlédnutí včetně přilehlého pozemku. Po několika stech metrech do kopce následuje odbočka vpravo na asfaltovou účelovou komunikaci, po které se jede až k hájence Na Kříži. Zdejší lesy jsou častým cílem houbařů. Na Kříži se dáme vlevo na hliněnou lesní cestu, která po výjezdu z lesa vede kolem rybníka a sjíždí do Hrutova. Nedaleko je Hrutovská louka - přírodní rezervace chránící vzácnou květenu zamokřených luk. Z Hrutova již pokračuje asfaltová vozovka do Brodců, kde jsou známé sklárny a dále do Kněžic. Zde je pozdně renesanční zámek, jehož rekonstrukce se připravuje a kostel s románským jádrem a úpravami ze 17. století. Na kněžické návsi se odbočí vpravo směrem na Okříšky a asi po 300 metrech vlevo na polní cestu. Ta je kamenitá a značně rozbitá, vede do kopce na Vísecký vrch a z něj prudce dolů do Rychlova. Tady trasa odbočuje vlevo z kopce na hliněnou cestu, vedoucí kolem velkého Rychlovského rybníka a údolím říčky Brtničky až do města Brtnice.

Na začátku města projedeme mohutnou alejí a kolem kostela, původně gotického, později barokně přestavěného se dostaneme na náměstí, kde se nachází Hofmannův dům s muzeem tohoto brtnického rodáka, vídeňského architekta. Dále je zde několik restaurací k občerstvení. První zmínka o Brtnici je z roku 1234, najdeme zde renesanční zámek s rozsáhlým opevněním a zahradou, bohužel vzhledem ke špatnému stavu nepřístupný. Dále je ve městě několik morových sloupů, dva barokní mosty se sochami, zmiňovaný kostel, bývalý klášter, dnes dům s pečovatelskou službou a řada barokních i renesančních domů. Z náměstí vede trasa směrem na Jihlavu a před mostem odbočuje na Bransouze. Míjí areál Snahy a nad městečkem odbočuje vlevo do kopce na Malé. Ze silnice je pěkný rozhled na městečko i okolní krajinu. Před Malým se trasa stáčí vpravo a pokračuje k Panské Lhotě. Cesta je asfaltová a dobrým povrchem. Před Panskou Lhotou se opět odbočuje doprava a po dvou kilometrech se vracíme na silnici III. třídy do Bransouz. Následuje dlouhý sjezd lesem, kvalita silnice se postupně zhoršuje a nad obcí je již značně rozbitá. V Bransouzích odbočíme vlevo a hned vpravo přes železniční přejezd, za kterým zve k odpočinku areál koupaliště s ubytovnou.

Solidní asfaltka pokračuje do táhlého stoupání, které trvá až do obce Chlum. Za tou následuje krátká rovinka a Kouty. Po projetí obcí dojedeme k silnici II/351 a odbočíme vpravo. Po kvalitním povrchu se dostaneme do Čechtína, na jehož konci odbočíme vpravo na Červenou Lhotu. Zde je mohutný kostel, kolem kterého vede trasa do mírného kopce. Za obcí se sjíždí do Čihalína a dále směrem na Přibyslavice, starobylou obec, která byla do 13. století zeměpanským centrem (první zmínka v roce 1224). Po vjezdu do Přibyslavic odbočíme vpravo, projedeme přes most a kolem fotbalového areálu na křížovatku, kde se dáme vlevo. Následuje výjezd do kilometrového kopce a jsme zpět v Okříškách. O těch je první zmínka z roku 1371, je zde gotický kostel barokně upravený a renesanční zámek. Ten je bohužel ve špatném stavu a začíná probíhat rekonstrukce celého areálu. V obci je několik restaurací pro občerstvení.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.okrisky.cz

Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 23.08.2004 v 12:57 hodin