mapa
poende

Historie městečka Bečov nad Teplou v letopočtech

Bečov založili počátkem 13. století velmoži českých knížat z rodu Hrabišiců.

1214 - listina z 15. století (falzum?) připomíná v Bečově celní stanici

1314 - první zmínka o bečovském hradu, který založili Boršové z Rýzmburka (Oseka)

1349 - jako majitelé Bečova uváděni bratři Slavko a Boreš z Rýzmburka

1354 - Karel IV. propůjčil bratrům Slavkovi a Boršovi z Rýzmburka právo dvanáct let těžit zlato a stříbro v oblasti Bečova, Krásna, Horního Slavkova, Čisté a Pramenů

1357 - Rýzmburkové jmenují faráře pro Bečov, Prameny a Horní Slavkov

1387 - 22. prosince, první zmínka o městečku (obci) Bečov

1399 - páni z Rýzmburka (Hrabišicové) udělili Bečovu městská práva

1400 - 14. května, na bečovském hradě vysvěcena kaple Navštívení Panny Marie

1407 až 1411 - Bečov v držení Házmburků

1411 až 1495 - Bečov majetkem pánů z Plavna

1430 - Bečov obléhán husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic

1481 - první zmínka o bečovském pivovaru

1482 - král Vladislav II. potvrdil a rozmnožil Bečovu městská práva a udělil mu městský znak (19. září 1482)

1495 až 1547 - bečovské panství drží Pluhové z Rabštejna, kteří velice pozdvihli těžbu cínu ve Slavkovském lese

1547 až 1752 - po prohrané šmalkaldské válce bylo panství Bečov Pluhům zkonfiskováno a králem postupně zastaveno Plavenským, Šlikům, městu Bečovu, Hornímu Slavkovu a Questenberkům

1547 - bečovský pán Kašpar Pluh z Rabštejna se postavil do čela stavovského povstání proti králi Ferdinandovi I. U Bečova shromáždil Kašpar Pluh svá vojska. Povstání bylo poraženo a Pluh musel uprchnout do Saska

1582 - velká povodeň na Teplé, v Bečově utonulo 12 osob, zbořeno 11 domů

1585 - v Bečově pohřben Kašpar Pluh

1621 - 2. února, zničující požár města

1632 - na Bečovsku řádila morová epidemie

1648 - bečovský hrad dobylo švédské vojsko generála Königsmarka

1661 - dokončena stavba provizorní radnice

1662 - první zmínka o židovském hřbitově v Bečově

1671 - stavba nové radnice

1679 - morová epidemie

1680 - postaven mariánský sloup, donátorem hrabě J.A. Questenberk

1684 - v Bečově se uvádí hudební spolek "Colegium musicum"

1688 - stavba synagogy v židovské čtvrti Bečova

1738 - farář P.L. Schusser založil v Bečově tzv. Hudební bratrstvo o 600 členech

1750 až 1753 - stavba nového barokního zámku

1752 - Bečov se stal dědičným majetkem Kouniců (1752-1813)

1760 - 18. července, velký požár města, shořelo 130 domů, kostel a fara

1763 až 1767 - novostavba kostela svatého Jiří podle projektu Franze Pöpperleho. Kostel postaven bez věže. Ve stejné době byla postavena nová fara

1767 - po požáru obnovena synagoga, stávala vedle domu čp. 39

1785 - v Bečově se udává prosperující výroba klobouků

1806 - do Bečova přišel Karl Veit ze Skoků u Žlutic, učitel hudby, spolutvůrce slavné hudební pověsti Bečova

1813 - bečovské panství zakoupil belgický vévoda Friedrich Beaufort-Spontini od hraběte Aloise Kounice

1821 - velká povodeň

1822 - zahájena stavba tzv. Plzeňské silnice směrem na Toužim

1829 až 1831 - stavba údolní silnice do Karlových Varů a Mariánských Lázní

1834 - renovace kostela svatého Jiří

1837 - v Bečově zřízena pošta

1844 až 1846 - Bečov navštívil a maloval slavný český topograf F.A. Heber. Veduty Bečova otiskl ve svém díle "České hrady, tvrze a zámky" (1843-1849)

1850 - Bečov se stal sídlem soudního okresu (až do roku 1949)

1851 - postavena budova okresního soudu

1854 - zřízena četnická stanice

1857 - stavba nové silnice do Karlových Varů a Mariánských Lázní

1870 - povodeň

1872 až 1874 - vévoda Beaufort-Spontini skoupil všechny domy severně pod hradem, nechal je zbořit a na jejich místě založil park a znamenité alpinum s 1800 rostlinnými druhy

1873 - stavba nové silnice do Nové Vsi a Pramenů

1879 - postavena nová škola

1885 - stavba kostelní věže podle plánů Johanna Schoberta

1887 - 16. března, otevřena hudební škola, koncipována jako konzervatoř

1889 - zřízena okresní nemocenská pojišťovna

1890 - 24.-25. listopadu, velká povodeň
- stavba nové silnice do Teplé

1891 - renovace mariánského sloupu

1892 - Bečov má 2205 obyvatel, 320 domů, působí zde 12 spolků

1893 - zřízen nový hřbitov, starý hřbitov u kostela zrušen

1898 - modernizace radnice
- dne 10. listopadu zahájen provoz na železnici Rakovník - Bečov
- dne 17. prosince zahájila provoz železnice K. Vary - Mariánské Lázně, v Bečově otevřeno nové nádraží

1899 - Bečov oslavil 500. výročí udělení městských práv. K této příležitosti vydán pamětní spis
- otevřena měšťanská škola

1901 - dopravní spojení z Bečova směrem na Loket a Sokolov se zlepšilo železniční tratí z Krásného Jezu přes Horní Slavkov do Lokte

1903 - ve zrušeném mlýně zřízena elektrárna

1904 - 23. listopadu, požár synagogy

1914 až 1918 - na bojištích 1. světové války padlo 74 mužů z Bečova

1920 - otevřena státní obecná škola

1930 - demolice židovské synagogy (podle některých zpráv až 1938 ?)

1932 - odhalen pomník obětem 1. světové války

1934 - zemřel čestný občan Bečova, bohoslovec a kněz dr. Josef Rieber

1936 - Bečov má 2384 obyvatel (z toho 168 Čechů) a 433 domy

1937 - výroba vlastní elektřiny nerentabilní, proud přiváděn do Bečova z Rychnova u Sokolova

1938 - 4. října, do Bečova slavnostně vjíždí jednotka Wehrmachtu, česká pohraniční území jsou připojena k tzv. Třetí říši Adolfa Hitlera

1939 až 1945 - ve 2. světové válce padlo 75 bečovských mužů

1945 - skončilo téměř stopadesátileté držení Bečova vévodským rodem Beaufort-Spontini, poslední majitel panství JUDr. Heinrich Beaufort-Spontini musel opustit ČSR

1945 až 1947 - odsun Němců z Bečova a okolí do americké i sovětské okupační zóny poraženého Německa

1948 - znovuosídlení Bečovska českým obyvatelstvem je minimální. Je zde málo průmyslu a okolní zemědělské vsi nikoho nelákají. Domovní fondy a památky chátrají. Krajina Bečovska je místy liduprázdná

1951 - do Bečova a okolí se přistěhovalo mnoho českých rodin horníků, kteří našli práci v uranových dolech revíru Horní Slavkov. Většina rodin se však časem zase odstěhovala. Po odsunu Němců četné prázdné domy zchátraly a byly postupně bourány. Do roku 1956 bylo v Bečově demolováno 106 domů a 11 stodol.

1980 - Bečov má včetně integrovaných obcí 1.343 obyvatel

1984 - v Bečově sídlí tyto firmy: Elektro (elektromateriál a hračky z plastů), Blex (kuchyňské potřeby), Západočeské dřevařské závody (těžba a zpracování dřeva), Státní rybářství Mariánské Lázně (líheň pstruhů)

1985 - 5.listopadu objevili pražští kriminalisté po delším pátrání v podlaze bečovské hradní kaple románský relikviář svatého Maura. Vzácná památka, jež byla 40 let nezvěstná, byla odvezena do Prahy za účelem restaurování

1991 - 29.-30. června, v Bečově poprvé od roku 1945 setkání současných českých a bývalých německých obyvatel města

1996 - 15. července, po dlouholetých stavebních a renovačních pracích byl veřejnosti zpřístupněn bečovský zámek. V jeho prostorách instalována výstava "Gotické umění v Západních Čechách". Investorem opravy byl Památkový ústav v Plzni.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.becov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 04.10.2004 v 14:36 hodin