mapa
poende

Historie města Zákupy

První zmínka o něm pochází z roku 1306 v souvislosti s rytířem Fridmanem ze Smojna. Ve 14. století byly Zákupy v držení Vartenberků, které v polovině 15. století vystřídali Berkové z Dubé.

Od roku 1612 patřily Zákupy Novohradským z Kolovrat a od roku 1632 se dostaly do vlastnictví rodu knížat Sasko - Lauenburských.
V létech 1689 - 1741 vládla Zákupům Anna Marie Františka, vévodkyně z Toskány, od poloviny 18. století byli vrchností vévodové bavorští.

Na konci 18. století se Zákupy staly majetkem habsbursko - lotrinského císařského rodu.
1818 - 1832 tvořily s rozsáhlým okolím vévodství zákupské, vytvořené pro syna císaře Napoleona I. - Napoleona Františka Karla Josefa známého pod jménem Orlík. Po roce 1848 byl zámek letním sídlem excísaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Od roku 1918 je majitelem zámku Československá, nyní Česká republika.

19. století bylo dobou rozmachu společenského života, dobou vzniku různých spolků. V roce 1850 byl v Zákupech zásluhou rytmistra Ferdinanda Leitenbergera (bratra tehdejšího majitele kartounky) založen první dobrovolný hasičský sbor ve střední Evropě.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zakupy.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 13:37 hodin