mapa
poende

Historie města Železný Brod

Železný Brod, město skla, přírodních krás i lidových památek, vzniklo pravděpodobně v 11. až 12. století při zemské stezce, která vedla k pruským hranicím. Letopočet 1501, který je na městském znaku, znamená obnovení městských práv českým králem Vladislavem II. Oblast Železného Brodu je spjata s dominantním postavením řeky Jizery v dávné historii. Osídlení se tu soustředilo kolem výhodné křižovatky dvou obchodních cest na brodu přes tuto řeku - odtud název města, v jehož okolí se už v 10. století těžila železná ruda, jež byla v četných hamrech také zpracovávána. Přídomek Železný získal Brod v 16. století.

Rozvoj města nezastavilo ani vyplenění a vypálení švédskými vojsky v roce 1643. Postupně se z něj stalo významné průmyslové centrum, vynikající zejména soukenictvím a výrobou a zpracováním skla. Dalším tradičním oborem je od poloviny 19. století těžba a zpracování břidlice. S historií města, cechovních řemesel i s přírodním bohatstvím se můžeme seznámit v národopisné expozici zdejšího muzea zvané Běliště.

Pokud jde o současnost ta je mj. reprezentována sklářskými firmami Železnobrodské sklo, Estrela, Exatherm, Detesk, textilní firmou Hybler a střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou. K nejznámějším artiklům patří hutní sklo, bižuterie, teploměry a drobné sklářské výrobky, zejméma tzv. figurkové sklo, které v hojné míře produkuje soukromá výroba. S historií výroby skla, výrobci, exportéry, výrobky, významnými osobnostmi sklářské školy a sklářství se můžete seznámit v městském muzeu.

Koho více zajímá příroda přijde si tu na své. Z geologického hlediska je Železnobrodská vrchovina vedle okolních Krkonoš, Jizerských hor a Ještědského hřbetu součástí tzv. Krkonošsko - Jizerského krystalinika. Spočívá na obměnách břidlic, jež se pro svou vrstevnatost používají na střešní krytiny a obkladový materiál typických místních staveb - lomenic. Tento vděčný materiál najdete mj. na chrámu sv. Víta v Praze a jiných významných památkách. Romantickou podobu zdejšímu kraji dala nejen řeka Jizera se svými přítoky, deroucími se soutěskami a hlubokými kaňony v okolí. V oblasti Dupandy i jinde narazíme na hluboká jezírka, jinde zas na nádherné skalní útvary (Pantheon, Suché skály), či pozůstatky vrásnění zemské kůry, jež vyzdvihlo jednu z dominant sousedního regionu - vrch Kozákov. Za shlédnutí stojí rovněž doklady o středověkém osídlení na Frýdštějně, ale zejména mnoho dosud funkčních objektů lidové architektury - místní přírodní rezervace Trávníky ( v okolí Železného Brodu je to např. Dlaskův statek v Dolánkách, či Boučkův statek v tradičním letovisku - Malé Skále).

Železný Brod i s okolím je vhodným nástupištěm pro cesty do Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje i příhodným místem k prožití dovolené či víkendu v pěkném přírodním prostředí.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zelbrod.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 15:07 hodin