mapa
poende

DLOUHÁ ŘEKA

DLOUHÁ ŘEKA - vodní tok pramenící 2 km severozápadně od Holého kopce, 1,5 km jižně od obce Staré Hutě ve výšce 435 m n.m

Do 40. let našeho století se pro horní tok užívalo názvu Smraďatský potok, pro dolní tok Boršický potok. Teče okolo Holého kopce jihovýchodním směrem Leopoldovým údolím přes Smraďavku, kde vytváří údolní nádrž Sovín, do Boršic a Nedakonic u kterých ústí do Moravy ve výšce 175 m n.m.


Pramen: 435 m n.m
Ústí do Moravy: 175 m n.m.
Délka toku je 12,1 km,
Plocha povodí 58,4 km2.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.uh.cz/chriby

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 27.10.2004 v 14:33 hodin