mapa
poende

Historie Mladějovské úzkorozchodné dráhy

Lupek se v okolí Mladějova těžil od roku 1862, pak se odkrývala nová ložiska nad Novou Vsí a na Hřebči. Materiál byl do Mladějova dopravován zprvu koňskými potahy, později lanovkou, spojující důl nad Mladějovem se šamotkou. Tato lanovka zahájila provoz roku 1902 a ukončila krátce po dostavbě dráhy. Podobná lanovka vedla od dolů nad Novou Vsí směrem k normálněrozchodné železniční trati Třebovice - Prostějov, postavené roku 1889.

Návrh spojit doly na Hřebči, nad Novou Vsí a nad Mladějovem úzkorozchodnou dráhou vznikl za první světové války. Její projekt byl schválen moravským místodržitelstvím v Brně 2.5. 1918. Pravděpodobně brzy potom se počalo se stavbou směrem od Hřebče. Už v jejím průběhu se ukázalo,že bude lepší dráhu neukončovat u horní stanice lanovky, ale protáhnot ji až do Mladějova. Tak se stalo, že mezi doly vede dráha téměř v rovině, poslední 3 km před Mladějovem je však ve sklonu asi 30 promile.

Vodorovná část dráhy byla dostavěna nejpozději počátkem roku 1919, kolaudace celé trati proběhla však až v roce 1924. Mladějovská kronika uvádí začátek provozu celé dráhy už o dva roky dříve. V každém případě krátce potom byl ukončen provoz lanovky. První lokomotivy byly na Mladějovskou dráhu dodány už v době stavby, další pak v průběhu provozu podle potřeby.
Při stavbě trati byly použity kolejnice o výšce 80 mm (na Veksl) a dále pak kolejnice výšky 70 mm. Minimální poloměr oblouku byl stanoven na 50 m a maximální rychlost na 15 km/h.

V šedesátých letech byla celá trať rekonstruována s použitím kolejnic o výšce 93 mm. V roce 1984 - v důsledku nákupu těžších rumunských motorových lokomotiv - nařídil Báňský úřad rekonstrukci za použití kolejí o výšce 115 mm, rekonstrukce pro nedostatek financí proběhla až v roce 1990. Opravu prováděla četa dělníků z Handlovských uhelných baní ze Slovenska. Rekonstrukce se zastavila v km 5,3 v létě 1991. Částečně opravená trať sloužila pravidelnému provozu jen půl roku. Od července byl provoz pozastaven na několik týdnů, ve skutečnosti však k plnému obnovení provozu nedošlo. K 31.12.1991 byl ukončen provoz celého komplexu Mladějov - Hřebeč. Pak trať sloužila jen několika zvláštním jízdám s parní lokomotivou. Na podzim 1994 zde začalo působit Muzeum průmyslových železnic, v srpnu 1995 byla obnovena druhá kolej vyhýbny Nová Ves a po dvaceti letech se zde opět mohly křižovat vlaky. V dalších letech byla opravovaná kritická místa na trati a rušeny či stavěny odbočky v závodě Mladějov. V roce 1997 začala stavba nového kolejiště nádraží MPŽ.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mpz.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 14.03.2005 v 13:16 hodin