mapa
poende

Autem na Lysou horu

"Území Lysé hory je cenným jádrovým územím Chráněné krajinné oblasti Beskydy a je významné z důvodu ochrany přírody. Na vrchol Lysé hory vede přístupová účelová komunikace, která je silně vytížena pěšími turisty. Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá z ustanovení § 26 mimo jiné, že na území chráněných krajinných oblastí platí zákaz vjezdu motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, což se týká i úseku mezi Papežovem a Lysou horou (kromě vjezdu vozidel pro obranu státu a ochranu státních hranic, horskou službu, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu).
Ostatní zájemci o užívání komunikace či samostatný výjezd musí žádat o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy (Nádražní 36, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm) podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž podle platného znění zákona vydává toto povolení vláda ČR (formou usnesení), a to jen v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody a krajiny (může nastat např. v případě pořádání některých sportovních akcí apod.).
Pro značný zájem veřejnosti o návštěvy této lokality, byly usnesením vlády ČR povoleny ČSAD Frýdek-Místek, a.s. výjimky z tohoto zákazu pro pravidelný sezónní výjezd (od 1.5. do 30.9.) dvou autobusů jednou týdně na vrchol Lysé hory. Jeden z těchto autobusů je přednostně určen pro handicapované spoluobčany. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme v případě zájmu o výjezd na Lysou horu využít těchto pravidelných autobusových linek a v dostatečném časovém předstihu si tedy zajistit předplatní jízdenky (blíže viz část Autobusem na Lysou horu ).

Po kladném vyjádření vydá samotnou povolenku k výjezdu na Lysou horu majitel silnice,v tomto případě České Radiokomunikace a.s. (RO Lysá hora - tel. 555 556 050).

Ceník povolenek pro rok 2012 :
-osobní auto,dodávka do 3,5t - 300 Kč / jízda
-nákladní auto nad 3,5t,traktor - 600 Kč / jízda
-autobus - 1200 Kč / jízda

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.LysaHora.cz

AKTUALIZACE: Vladimír Ondruch (Lysá hora) 151, 09.05.2012 v 20:05 hodin