mapa
poende

Nádrž Fryšták

Vodní nádrž spuštěná roku 1938. Je zásobarnou pitné vody a protipovodňovou ochranou.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 09:37 hodin