mapa
poende

Stanovnice

Vodní nádrž, která slouží jako protipovodňová zábrana a jako zásobárna pitné vody.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:04 hodin