mapa
poende

Kaple Všech svatých

Kaple Všech svatých byla postavena kolem roku 1400 na hřbitově cisterciáckého kláštera v Sedlci. Hřbitov měl pověst Svaté země, neboť opat Jindřich zde rozhodil hrst hlíny, kterou přivezl z Jeruzaléma. Proto se tu nechávali pohřbívat nejen místní, ale i lidé z Bavorska, Polska a Belgie. V roce 1318 sem bylo pohřbeno 30 000 lidí, kteří zemřeli při morové epidemii. Za husitských válek, v první polovině 15. století, měl hřbitov maximální rozlohu 3,5 hektarů. Poté se začal postupně rušit. Přebývající kosti byly nejprve skládány kolem kaple, později do její spodní části. Roku 1511 je poprvé poloslepý mnich naskládal do šesti pyramid po 10 000 kostech. Podle jeho vzoru se později řídil Jan Blažej Santini při obnově kaple kostnici. Do současné podoby byly kosti a lebky uspořádány z podnětu Karla Schwarzenberka v roce 1870 - interiér je počínaje oltářem a konče lustrem vyzdoben výhradně lidskými kostmi. Unikátem kaple je lustr složený ze všech druhů kostí lidského těla. V kostnici, která je největší své druhu v Evropě, byly použity kosti z přibližně 40 000 lidí.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 01.07.2005 v 10:09 hodin