mapa
poende

Historie Moravského Kravařska

Poloha
Když se jede od Olomouce, dřívějšího, historicky působícího hlavního města země Moravy, k východu, po cestě, která vede do Krakowa v Polsku, dojede se po dobrých 45 kilometrech k rovině. Mezi výběžky Jeseníků na severozápadě a horským pásmem Beskyd na jihovýchodě razí si cestu toto údolí z horního toku Odry stejně jako z různých ústí menších přítoků. Nazýváno je "Moravskou bránou" tvořící rozvodí mezi Černým a Baltským mořem. Zde začíná země, která je nazývána od svého, kdysi převážně německého obyvatelstva "Kravařsko". Krajina, nepřesně ohraničená, se šťavnatými loukami, úrodnými poli a zelenými kopci. Houštiny vrb, duby a olše lemují mladou Odru a četné rybníky. Malebné na této krajině jsou hory na horizontu, které upoutají pohled do dálky a svou vzdálenost nechají jen předvídat. Zříceniny hradů, dřívější strážní Kravařska, vzpomínají na bojovné časy rytířů středověku a exodus během 30-leté války. Kravařsko bylo zemí s kvetoucím zemědělstvím a obzvláště úspěšnou živočišnou výrobou, od které odvozuje své jméno. Na světové výstavě v roce 1873 ve Vídni bylo "plemeno Kravařského skotu" odměněno pro svou vynikající dojivost.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Vladimír Petřvalský (Obecní úřad Bartošovice) org. 56, 03.08.2009 v 08:51 hodin