mapa
poende

Historie obce

Vývoj Obecního úřadu ve Veselé do r. 1945

Veselá,samostatná obec na bývalém statku klečůvském,stojí na kopci,3 km západně od Slušovic, asi 12 km od Zlína, 346 m nad mořem; silnicí je spojena s Klečůvkou a Slušovicemi. Hranice katastru tvoří na severu Březová, na východě Slušovice a Zádveřice, na jihu Klečůvka, na západě Lužkovice a Hvozdná.

Název obce nalézáme v archiváliích ve tvaru Wessela (1407, 1718), Wesela, Veselá (1846), Wesela, Veselá (1872), Veselá (1881 a 1924). Nářeční podoba ve tvaru Veselá, do Veselé, Veseían, Veselský. Původ názvu je odvozen od přídavného jména veselá (aby bylo v osadě vždy veselo, to znamená dobře, úspěšně).

Stopy nejstaršího osídlení jsou z pozdního neolitu (kamenné nástroje) a z eneolitu (pazourková sekera).

Veselá se poprvé připomíná r. 1407 jako příslušenství panství lukovského (Brandl, Půhony, II., 218.). Od Lukova byla odtržena s Klečůvkou r. 1710 a zůstala součástí klečůvského statku.

Za feudalismu za pořádek v obci ručili vrchnosti dědiční fojti (rychtáři), kteří byli osvobozeni od roboty. Po r. 1848 byl vydán obecní zákon, kterým se mění obecní správa. Část veřejné správy řídila obecní samospráva. Správu obce vykonával obecní vý-bor a obecní představenstvo, přičemž obecní výbor byl občany vo-len na dobu tří let. Obecní výbor volil ze svých členů představenstvo obce, které tvořil představený (starosta) a dva radní. Počet členů obecního představenstva byl dán počtem voličů v obci.

Správní reformou v r.1850 byla zrušena patrimoniální správa, jako politické úřady I. stupně byla zřízena okresní hejtmanství, na území politických okresů bylo zpravidla několik soudních okre-sů. Obec Veselá spadala tedy po r. 1850 k následujícím okresům: soudní okres Vizovice 1850-1949

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.veselauzlina.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 11:07 hodin