mapa
poende

Květena v okolí Bučávky

prstnatec bezový - žlutokvětá varianta
prstnatec bezový - žlutokvětá varianta
V okolí Bučávky se nachází množství remízů s pozoruhodnou květenou, z nichž řada patří k sousednímu katastru Nového Lesa (součást Slezských Rudoltic). Mimo to zde však zaujmou především okraje acidofilních doubrav, v jejichž lemech zaujmou "trávníky" ovsíčku obecného, z kterých občas vykoukne třeba rozrazil jarní. Mimo to zde zaujmou především prstnatce bezové. V loukách se objeví i pomněnka různobarvá a na polích třeba chrpa modrá nebo bračka rolní.
prstnatec bezový - červenokvětá varianta
prstnatec bezový - červenokvětá varianta

LOKALIZACE


Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Božena Mruzíková (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 23.01.2015 v 20:33 hodin