mapa
poende

Základní škola Leoše Janáčka Hukvaldy

Základní škola Leoše Janáčka
Základní škola Leoše Janáčka
Hukvaldy jako panské sídlo měly již od roku 1563 svého vlastního zámeckého kaplana a zaujímaly ve školství výjimečné postavení. Zámecký kaplan byl totiž zároveň i učitelem pro děti úředníků a obyvatel hradu. Po zkáze hradu roku 1762 a vystavění "Podzámčí" v letech 1760-70 byla do nového sídliště přeložena i škola. V roce 1816 byla z bývalé bednárny zřízena nová škola. V roce 1877 byla stará škola zbourána a na jejím místě vystavěna nákladem arcibiskupství budova nová. Dne 2.12.1878 byla slavnostně vysvěcena a odevzdána svému účelu. V roce 1948 byla škola umístěna v bývalém zámku, který byl postaven v roce 1760.

Počátkem školního roku 1953/54 dochází k nové celostátní reorganizaci školství. Zanikají staré školy národní a střední a zřizuje se jednotná osmiletá škola střední. V obci dochází ke sloučení školy střední s bývalými národními školami v Hukvaldech a Rychalticích. K 1.9.1953 dochází k nové celostátní reorganizaci školství. Tím zanikají staré školy národní a střední a zřizuje se jednotná osmiletá škola střední. V obci dochází ke sloučení školy střední s bývalými školami národními v Rychalticích a Hukvaldech. Nová škola má 13 tříd s 346 žáky ve třech budovách. V roce 1980 je slavnostně otevřena nově vystavěná škola Hukvaldy na katastru Dolního Sklenova. V roce 1984 získává titul Základní škola Leoše Janáčka. Akademický malíř Jan Václav Sládek odkázal škole ve své závěti 103 obrazů, které spolu s obrazy místního akademického malíře Antonína Kroči tvoří hlavní výzdobu školy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zshukvaldy.cz

Typ záznamu: Stavební památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 1164 org. 128, 13.10.2010 v 16:13 hodin