mapa
czende

NARODOWY POMNIK PRZYRODY WZGÓRZE LANDEK

Ostrava-Petřkovice)
- powierzchnia 85,53 ha, wzgórze nad miejscem, gdzie Ostrawica lączy się z Odrą, rosnie tu unikatowa roslinność, między innymi pojedyńcze egzemplarze buków stare 150 lat, występują tu rośliny cieplejszej strefy klimatycznej, zabytek paleolitycznego osadnictwa w Europie środkowej. Obozowisko łowców mamutów i późniejszych kultur oraz jedyne zachowane odsłonięcie łożyska warstw produktywnego karbonu. Tutaj znaleziono tzw. Landecką Wenus wyrzeźbioną w krewelu (określaną niekiedy jako Wenus Petrzkowicka). Ścieżka naukowa i od roku 1992 narodowy pomnik przyrody na powierzchni 2,75 ha.

LOKALIZACE


AKTUALIZACJA: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 20.02.2003 v 10:25 hodin