mapa
czende

REZERWAT PRZYRODY REZAVKA

Ostrava-Svinov)
- powierzchnia 83,48 ha, las łegowy nad Odrą, zespół rzadkich biotopów leśnych i łakowych. Całość niezwykle korzystnie wpływa na mezoklimat regionu.

LOKALIZACE


Typ zapisu: Rezerwat przyrody
AKTUALIZACJA: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 20.02.2003 v 10:30 hodin