mapa
poende

Historie města Zubří

Na místě původní lovecké osady byla roku 1310 založena pány z Krásna na 40 lánech vesnice Zubří. Patřila mezi první a největší vesnice rožnovského panství, jemuž vévodil až do poloviny 16. století na kopci Hradisko hrad Rožnov. Podle lidové báje obývali Zubří horníci, kteří pracovali v dolech na stříbro pod rožnovským hradem. Na protest proti krutému zacházení prý doly zatopili a ze Zubří uprchli do Uher. I když tato pověst historicky doložená není, jako kolonisté se do uherského Megeru (dnešního Palárikova na jižním Slovensku) zuberští skutečně stěhovali - ale až koncem 17. století. Na rožnovském hradě i panství se vystřídala řada vlastníků, např. páni z Kravař (erb na obr.), z Cimburka, z Kunštátu, z Pernštejna. Nejdéle drželi panství Žerotínové (1548 - 1815), kteří přenesli své sídlo do Valašského Meziříčí. Posledními majiteli panství byli Kinští (1815 - 1848). Žerotínové postavili roku 1712 v Zubří v železné hutě - hamry, v nichž se zpracovávala vytěžená železná ruda až do roku 1775. Jediným pozůstatkem těchto hamrů jsou Hamerské rybníky na okraji obce.

V průběhu historického vývoje užíval úřad obce Zubří postupně více pečetidel. V pečetidle z r. 1790 je v pečetním poli stylizované vyobrazení farního kostela sv. Kateřiny, který byl postaven v l. 1785-1788. R. 1995 byl obci schválen nový obecní znak a prapor. Na zlatém štítě je černá zubří hlava a obdobně je vyveden i obecní prapor.

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dne 22. února 2002 stalo Zubří nejmladším městem okresu Vsetín.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-zubri.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 14:33 hodin