mapa
czende

Znak obce Hnojník

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.hnojnik.cz

Typ zapisu: Godło i sztandar
AKTUALIZACJA: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 25.10.2002 v 09:41 hodin