mapa
czende

Znak města Třinec

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.trinec-mesto.cz

Typ zapisu: Godło i sztandar
AKTUALIZACJA: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 11.11.2002 v 09:39 hodin