mapa
czende

Historia gminy Raškovice

Gmina należy do najstarszych w powiecie frydecko-misteckim. Pierwsze wzmianki i wiosce odnoszą się do roku 1305, kiedy istniał tu młyn tartaczny Holzmul. Dzisiejsza nazwa Raškovice wspominana jest po raz pierwszy w 1573 roku w zapisach posiadłości frydeckiej w związku z nazwą rodową jednego z pierwszych osadników gminy. Pochodzenie znaku gminnego można wyśledzić w roku 1700, z którego jest zachowany metalowy stempel urzędowy z wizerunkiem raszki (wcześniej nazwa lokalna gatunku ptaka) siedzącej na drzewie. W latach 20. minionego stulecia tutejszy obszarnik Adámek założył wykończalnię i bielnik płótna, miejscowy tartak pracuje od 1928 roku.

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.raskovice.cz

AKTUALIZACJA: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 10:19 hodin