mapa
czende

MŠ Pražmo

ADRES KONTAKTOWY:

MŠ Pražmo
Radmila Králová, ředitelka MŠ
Pražmo 10
739 04 Pražmo
Czechia (CZ)
tel: (+420) 558 111 237

LOKALIZACE


Typ zapisu: Przedszkole
AKTUALIZACJA: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.02.2010 v 10:00 hodin