mapa
poende

Železniční tunel

Kulturní památka č. 570
Tunel původní trati Severní dráhy Ferdinandovy z let 1845 - 1846 severně od dnešní železniční trati Přerov - Ostrava 2,5 km od Drahotuší. Tunel jako náhradní řešení navrhl vrchní inženýr K. Hummel. V r. 1873 se stavěla 2. kolej - mimo tunelové těleso. V r. 1895 provoz tunelu ukončen. Délka 230 m, eliptický průřez, vyzděn otesanými žulovými kvádry. Severní portál opatřen na bocích polopilíři, mezi nimiž je pětiúhelníkový štít. Obdobně je řešen i jižní portál.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 26.11.2003 v 10:40 hodin