mapa
poende

Ondrášovské slavnosti

Národopisné slavnosti zaměřené na folklórní a zbojnickou tradici. Poprvé se konaly v r. 1965 v Hradisku na počest 250 let od smrti Ondráše. Poslední ročník proběhl před několika lety, v současné době se obec snaží nalézt opětovnou podporu a finanční zajištění, aby tyto známé regionální slavnosti byly obnoveny.

Vznik slavností

Základem pro jejich vznik byl příběh zbojníka Ondráše, který se často vyskytuje v lidové tvorbě ve formě různých básniček, písní, divadelních her, tanců. Od 19. století se tato tématika stala jednou z nejvyhledávanějších v literatuře Slezska. Lze ji najít i v dílech známých českých umělců jako např. P. Bezruče, V. Martínka, F. Duši, J. Knebla, A. Strnadela, K. Svolinského a mnoho jiných. Ondrášovská tradice burcovala do boje za spravedlnost a vyjadřovala touhu člověka po svobodě. Už více než dvě století se k ní vracejí lidoví i profesionální umělci, a tak se i Janovice, rodiště zbojníka, stalo místem konání slavností.

Slavnosti probíhaly pravidelně po dva dny v měsíci červnu a jejich program byl velice bohatý. Mezi účastníky patřily tradičně janovické soubory Ondráš a Ondrášek, lidové soubory z celé republiky, mezi hosty byli i účinkující ze Slovenska, Belgie a Polska. V programu oslav zazněly ukázky tvorby osobností Janovic jako Anny Dřevjané, Boženy Peterkové a Karla Kozla. O upomínkové plakety se pravidelně staral pan Ludvík Magdoň. Součástí byla i divadelní představení, průvody v krojích, koncerty cimbálových skupin nebo soutěžní přehlídka amatérských folklórních souborů.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecjanovice.cz

Typ záznamu: Lidové tradice
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.02.2010 v 12:42 hodin