mapa
poende

Historie města Zlín

Historie města sahá daleko do středověku - první písemná zmínka se pojí k roku 1322, kdy Zlín koupila královna Eliška. Dalšími majiteli byli páni ze Šternberka. V 15. - 16. století se stal poměrně významným městem jihovýchodní Moravy, avšak v r. 1605 byl téměř zničen vpádem Bočkajovců. Další pohromou byla třicetiletá válka. Zlín se stal nevýznamnou chudou osadou. K určitému oživení došlo na přelomu 18. a 19. století. Počátek rozmachu přišel v r. 1894 v podobě geniálního tvůrce T. Bati, který zde založil obuvnickou firmu. Díky prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati, který byl též starostou města, se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem. Vynikal zejména architektonickým stylem a životním tempem. V r. 1938 byly připojeny obce Kudlov, Příluky, Mladcová, Prštné, a Louky. Baťova éra skončila v říjnu 1945, kdy byly Baťovy závody zestátněny a Baťova rodina se přesunula do Toronta. Obuvnické závody dostaly v r. 1949 název Svit a město bylo přejmenováno na Gottwaldov. Své jméno získal zpět po 40 letech. Baťova podnikatelská tradice a vhodná geografická poloha jsou dva faktory, které nejvýznamněji ovlivnily skutečnost, že po změně politického režimu v roce 1989 nastal ve Zlíně prudký růst podnikatelsko-obchodních aktivit, které dnes daleko převyšují republikový průměr.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 04.06.2003 v 13:44 hodin