mapa
poende

Romže

Pramení u obce Dzbel východně od Jevíčka. Teče všeobecně k jihovýchodu a v Prostějově se spojuje s Hloučelou, čímž vzniká říčka Valová. Sjížděný úsek měří 25 km, plocha povodí 125 km2.

V horním úseku nad Lutonínem má Romže rychlý proud v četných zákrutech a lehkých peřejích. V dolní části přechází v nížinnou říčku s malým spádem, rychlost proudu je zmírňována častými jezy a stupni.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 13.08.2003 v 13:21 hodin