mapa
poende

Historie obce

O původu názvu obce traduje historka z doby, kdy oblast dnešních Zámrsk patřila kelečskému panství a přestože byla v jeho středu, byla pustá. Důvodem byly nepříznivé podmínky k životu lidí. Každý se tomuto místu vyhýbal a nechtěl se usadit v oblasti plné úžlabin a strání. Kelečští páni však chtěli svůj střed mít obydlený a tak zde postavili první domek pro drába a s přinucením, často v okovech sem přiváděli osadníky, aby jim vykázali místo k obývání a k práci. Mnohdy se stalo, že dotyční z místa uprchli. Většinou je chytli a následovalo mrskání často až do "zamrskání" (do smrti utlučen). Místem této exekuce, kde bylo mnoho obětí "zamrskáno", byla část obce "Komanica", kterou odděluje potok Hať.

     Další historickou informací vztahující se k Zámrskám je zmínka o lenním statku olomouckého biskupství v listině z roku 1141. Jednalo se o někdejší rytířské sídlo - o panský dvůr Kamenec, kde bývala dříve vesnice.

     Z minulosti se o Zámrskách dochovalo dost zpráv z listin uložených v arcibiskupském archivu v Kroměříži. Jejich opisy obec pořídila v roce 1928 pro obecní pamětní kroniku. V latinsky psané listině ze 23. září 1328 se uvádí, že rytířské sídlo Kamenec, Zámrsky a další vsi patří Vlčovi z Domka.

     Roku 1532, kdy se obec uvádí jako "ves Zamrsky", bylo rytířské sídlo majetkem Bernarda mladšího ze Žerotína. Žerotínové drželi obec do roku 1621, kdy ji spolu s jinými statky pozbyli.

     V roce 1868 byl v Zámrskách postaven rodinou Krečmerů dřevěný větrný mlýn. První škola byla ve vsi domácí, a to až do roku 1836, kdy byla na rozkaz farního úřadu v Kelči založena v Zámrskách škola jako pobočka kelečské školy. Do roku 1880 se zde vystřídalo sedm učitelů. Nová škola byla postavena v roce 1885.

     Obec dlouho neměla žádné silniční spojení. Až v roce 1896 se začalo se stavbou první silnice, spojující Zámrsky se Skaličkou a Němeticemi. Po jejím dokončení se přikročilo ke stavbě silnice přes osadu, protože přes ni dosud vedla jen špatná polní cesta. Dalším krokem bylo spojení do Kelče. Tato silnice stála mnoho obětí, vzniklých ze sporů o pozemky, které majitelé nechtěli dobrovolně odstoupit.

     V roce 1898 byl založen Hasičský sbor. V roce 1900 vznikl v obci spolek Čtenářská beseda a ze spolků zde ještě působila Národní jednota, Domovina a Otčina. V Zámrskách byl tehdy hostinec, obchod, tesařského a zednického mistra, kováře, košíkáře, obuvníka, mlynáře (větrný mlýn), obchodníka s máslem a vejci, dva včelaře. Rolníkům se na neúrodné kopcovité půdě příliš nedařilo a tak si přivydělávali prací v blízkých lomech u "Hrabí". Velké množství třešňových, švestkových a jablečných sadů v obci bylo důvodem, proč se říkalo, že zde mají trojí žeň, a to třešňovou, obilnou a bramborovou. Lidé také využívali příležitostné práce - řezání a loupání vrbí, meliorační, stavební, zemědělské a jiné práce.

     V roce 1912 byla po vleklých sporech konečně postavena silnice do Kelče a v roce 1922 začala obec se stavbou silnice do Hustopeč k nejbližší železniční stanici. Od stavby však musela z finančních důvodů ustoupit. V roce 1920 žilo v obci v 69 domech 464 obyvatel, nejvíce v historii. V roce 1924 začal jezdit jednou denně autobus silnicí Kelč, Skalička, Hranice. Do Milotic nad Bečvou vede ze Zámrsk zpevněná cesta přes Kamenec a dále po lávce přes Bečvu pro pěší.

     V roce 1924 byla obec připojena na elektrickou síť. Odvodňování pozemků začalo v roce 1932 a bylo ukončeno v roce 1935.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zamrsky.zde.cz

AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 22.08.2003 v 12:38 hodin