mapa
poende

Studium na VOŠ Goodwill s.r.o. Frýdek-Místek

STUDIUM NA VOŠ GOODWILL

Studium je možné absolvovat v denní - tříleté nebo dálkové - čtyřleté formě.

 • Studium na vyšší odborné škole je v současnosti realizováno ve 2 oborech, a to zahraniční obchod a cestovní ruch.
 • Studium je rozděleno do 2 výukových období. Každé výukové období je zakončeno zkouškovým obdobím - sérií zkoušek a zápočtů. Studium probíhá formou vysokoškolského studia (přednášky, cvičení).
 • Zastoupení cizích jazyků v učebním plánu je značné. Studenti povinně studují dva jazyky:
  - anglický
  - německý
  Z těchto dvou si volí jazyk, ze kterého budou později skládat odbornou zkoušku v rámci absolutoria.
 • Studentům nabízíme nepovinné jazyky:
  - francouzštinu
  - španělštinu
  - ruštinu
  - arabštinu
 • Studium je ukončeno odbornou zkouškou "absolutoriem", které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolvent získává titul "Diplomovaný specialista, DiS.". Dále absolventi naší školy získají mezinárodně platný certifikát prestižní instituce IES.
 • Během studia absolvují studenti praxi v podnicích - krátkodobou praxi v délce 1 měsíce ve 2. ročníku studia a dlouhodobou, čtyřměsíční, v posledním výukovém období, což má v mnoha případech příznivý vliv na uplatnění na trhu práce.
 • Studenti denního studia mohou získat prospěchové stipendium.


Typy studia na VOŠ Goodwill

KONTAKTNÍ ADRESA:

Ing. Jiří Uherek
Prokopa Holého 400
738 01 Frýdek - Místek
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 558 633 822
(+420) 558 633 188
fax: (+420) 558 622 859

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vos-goodwill.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) 56, 07.03.2010 v 14:56 hodin