mapa
poende

Vyhledávání dokumentů

Pozn.: Formulář neobsahuje žádné povinné položky.

Objekt Obecně závazné vyhlášky obce Velké Albrechtice

Počet nalezených dokumentů: 11


Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 O ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a pořádání veřejných akcí

Zveřejněno: 01.10.2013
Evidenční číslo: 2/2013
Soubor: PDF (517 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích

Zveřejněno: 01.01.2011
Soubor: PDF (1,6 MB)

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č. 2/1996 o pořádání akcí v místnostech obecního úřadu Velké Albrechtice

Zveřejněno: 14.04.2010
Evidenční číslo: 3/2005
Soubor: PDF (146 kB)

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č. 3/2004 pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu (Domovní řád).

Zveřejněno: 14.04.2010
Evidenční číslo: 2/2005
Soubor: PDF (148 kB)

Obecně závazná vyhláška o některých omezujících opatřeních k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku

Zveřejněno: 14.04.2010
Evidenční číslo: 2/2004
Soubor: PDF (0,6 MB)

Obecně závazná vyhláška , kterou se zrušuje OZV obce Velké Albrechtice č.2/99 o příspěvku rodičů dítěte na úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině a mateřské škole

Zveřejněno: 14.04.2010
Evidenční číslo: 4/2004
Soubor: PDF (172 kB)

OZV 1_2009 o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitostí

Zveřejněno: 14.04.2010
Evidenční číslo: 1/2009
Soubor: PDF (121 kB)

OZV 2_2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Albrechtice

Zveřejněno: 18.01.2010
Evidenční číslo: 2/2009
Soubor: PDF (546 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zveřejněno: 01.10.2008
Evidenční číslo: 1/2008
Soubor: PDF (1,2 MB)

OZV č.1/2006 o změně OZV 4_98 Fond Bydlení

Zveřejněno: 17.10.2006
Evidenční číslo: 1/2006
Soubor: DOC (28 kB)

Obecně závazná vyhláška o obecních symbolech a o jejich užívání

Zveřejněno: 14.04.2000
Evidenční číslo: 1/2000
Soubor: PDF (0,7 MB)