mapa
poende

Sídliště pravěkého člověka

Kulturní památka č. 437
Sídliště pravěkého člověka
Velká Kobylanka, parc. č. 1930/1, 1727
Malá Kobylanka, parc. č. 1700
Archeologická památka. Sídliště pravěkého člověka, doložené nálezy kamenné industrie z nejmladší fáze paleolitu.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 20.11.2003 v 12:39 hodin