mapa
poende

Hradisko

Kulturní památka č. 457
Parc. č. 401 - les
Na osamoceném návrší zv. "Hradisko" východně od obce archeologická památka. Nálezy keramiky ze sklonku pozdní doby bronzové a doklad opevněného slovanského sídliště.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 01.12.2003 v 14:39 hodin