mapa
poende

Okruh městského opevnění [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Kulturní památka č. 460
Ul. Piaristická, Novosady, Komenského sady, Neffova, Pernštýnská, Křížkovského
parc. č. 87/1, 87/2, 87/3, 193/1, 193/2, 119/4, 195/1, 193/4, 193/3, 23/1, 24/3, 195/5, 37/7, 37/8, 62 až 70, 73, 15, 7, 194/3. Středověká městská fortifikace z lomového kamene se zachovanými baštami z let 1507 - 1515.

460/1 - polokruhová bašta ve farní zahradě, Křížkovského ul. čp. 68, parc. č. 87/2 st. Bašta s dochovaným renesančním cihelným zvýšením s obloučkovou atikou.

460/2 - polygonální bašta u domu čp. 21, ul 28. října 10, parc. č. 15 st. (bašta do ulice Novosady). Bašta se čtyřmi štěrbinovými střílnami, dodatečně zaklenutá cihelnou klasicistní plackou.

460/3 - kruhová bašta u domu čp. 28, ul. 28. října 24, parc č. 7 st. Bašta s obdélným oknem v přízemí.

460/4 - půlkruhová bašta u domu čp. 634, Pernštýnská ul. 29, parc. č. 87/3 st. Bašta s renesanční cihelnou nástavbou. Původně na vnitřní straně otevřená, dodatečně zaklenuta v klasicismu.

460/5 - půlkruhová bašta u domu čp. 648, Pernštýnská ul. 5, parc. č. 194/3 st. Bašta s renesanční nástavbou z cihel.

460/6 - kruhová bašta u domu čp. 7, ul. Bartoše Vlčka 1, parc. č. 195/1 st.
Bašta s renesanční nástavbou z cihel, v níž jsou prolomena malá střílnová okénka.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 06.04.2004 v 09:36 hodin