mapa
poende

Měšťanský dům čp. 42 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Kulturní památka č. 2578
Masarykovo nám. 37 (dříve Čsl. armády), parc. č. 191 st.
Jednopatrový řadový s gotickým jádrem a klenbami z 19. století. Průčelí z doby kolem roku 1900.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 15:27 hodin