mapa
poende

Měšťanský dům čp. 36 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Kulturní památka č. 2609
Ul. 28. října 7, parc. č. 123 st.
Jednopatrový rohový dům gotického původu s dochovanou renesanční dispozicí, klenbami, v průčelí pozůstatek podloubí. U levého nároží domu dochován válcový opěrný pilíř. Přestavba v roce 1960.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 15:18 hodin