mapa
poende

Měšťanský dům čp. 634

Kulturní památka č. 2837
Pernštýnská ul. 29, parc. č. 69 st.
Jednopatrový řadový klasicistní dům s dochovanými klasicistními klenbami a novodobě upraveným průčelím.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 06.04.2004 v 08:28 hodin