mapa
poende

Čarodějnice Zicha

Čarodějnice Zicha
Na Skalce žila kdysi dávno čarodějnice Zicha. Hlídala bezednou studánku Ohloběnku a dovolovala z ní nabrat vody jen za výkupné. Zicha měla peřím porostlý lidský trup s křídly a ptačí nohy. Hlavu měla rovněž ptačí, se silným zobákem a zrakem tak bystrým, že viděla každé zrnko prachu. Stále, ve dne i v noci u Ohloběnky hlídala, jen k obědu a večeři odlétala k hraběnce na Světlov za to, že dovolovala nabírat vodu ze studánky pro paní hraběnku, která jiné vody nechtěla pít. Když se jednou služebnictvu nechtělo jít hodinu cesty na Skalku a donesli hraběnce vody ze "Zahrad" v Bojkovicích, poznala hraběnka hned, že to není voda ze Skalky.

Také stařeček Bártů se jedenkrát odvážil zajít pro vodu do Ohloběnky. Už mnoho týdnů trvalo veliké sucho a v městečku už nebylo nikde ani kapky a na "Zahradách" také ne. Jenom v říčce trochu vody zbylo, ale ta zase nebyla k pití. Stařeček si vyčíhal chvilku, kdy byla Zicha na Světlově obědvat, nabral rychle vody ze studánky a utíkal s ní domů, co mu jen nohy stačily. Už byl skoro až u Pitína, když tu Zicha vyletěla ze Světlova a nesla se rychle ke Skalce.

Sotva tam doletěla, poznala, že jí vody ve studánce ubylo. Zaskřehotala zlostí, že ji bylo slyšet až za hory, a dala se do zběsilého hledání zloděje. Stařeček poznal, že je s ním tuze zle. Ale poradil si ještě včas. Na třešni před domem měl strašáka na zahánění špačků, neboť třešné právě dozrávaly. Popadl rychle žebřík, a uvázal konvici s vodou panákovi kolem krku. Sotva skončil a žebřík schoval do komory, už byla nadmíru rozezlená Zicha u hastroše a vyváděla tak, že div třešeň z kořene nevyvrátila. Kdekdo trnul, co se stane. Nestalo se nic víc, než že hastroše rozervala na kusy a konvici zobákem rozsekala. Stařečkovi Bártů však navždy přešla chuť na vodu z Ohloběnky.

Čas nanáší vrstvy prachu i na staré příběhy. Tu nějaká stařenka něco na hrůzostrašnosti přidá, aby se vnoučci daleko z domu nezatoulali, tam zase střízlivý vypravěč něco z toho tajemného ubere. Je těžko pak odkrýt, jak to všechno doopravdy bylo a bylo-li vůbec.

V případě naší čarodějnice Zichy popřejme sluchu raději jiné pověsti, která vypráví, jak si Zicha sice úzkostlivé střežila překrásnou studánku, ale tvrdě ztrestala vždy jen toho, kdo znečistil její křištálovou vodu nebo úmyslně poškodil její hezké okolí. Nedovolovala také, aby zde, v těchto kouzelných místech, kdokoliv rušil posvátný klid. Zato však studánka Ohloběnka štědře nabízela svou studenou vodu v parných dnech všem pocestným, pasáčkům, lesním dělníkům, žencům, vílám, které zde v noci tančívaly, i ptactvu a žíznivé zvěři. Na to vše bedlivě dohlíželo bystré oko létající čarodějnice Zichy.

Čarodějnice měla i svou vlastní kuchyni, která však nebyla přímo u studánky Ohloběnky, ale o něco výše na kopci, ze kterého bylo vidět široko daleko do kraje. Ještě asi před padesáti léty si toto místo lidé a pasáčci dobytka ukazovali a tvrdili, že se jedná o kuchyni čarodějky. Vypravovalo se o tom, že dříve tady mocná čarodějka za nocí připravovala zázračná jídla a nápoje, které často pak z různých úmyslů dodávala kuchařům na zámek Nový Světlov a tropila s nápoji všelijaké taškařice.

Kuchyně čarodějnice byla zčásti vydlážděna velkými plochými pískovcovými kameny, které byly místy propáleny ohněm. Na jednom z kamenů byla vytlačena velká noha s otiskem divné šlapy. Lidé měli zato, že jde o otisk nohy věhlasné čarodějnice Zichy. V pozdější době obyvatelé Pitína a Bojkovic použili kamenů k vydláždění dvora nebo náspů. Dnes v těchto místech vládne tíživé ticho a je zde pusto. Jen v zimě vichřice a její sestra meluzína občas zprohýbají lesní velikány a teskně zakvílí a zaskučí. Snad to může být vzpomínka na dávné časy, kdy v těchto končinách neomezeně vládla a kralovala mocná a obávaná čarodějnice Zicha.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bojkovice.cz

Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 19.12.2003 v 18:13 hodin