mapa
poende

Staré Bojkovice [ Pověst ]

Staré Bojkovice
Městečko Bojkovice nestávalo v dávných dobách tam, kde se nachází dnes. Bedlivému pozorovateli krajiny neujdou "jakési kopce" nad nynějším městečkem na Hradské Nivě. Jsou to mohyly, pod kterými jsou pohřbeni staří Bojkované, kteří v těch místech bydleli. Žili tam v dobách, kdy se ještě nestavěla zděná obydlí, a živili se převážně pastevectvím a lovem. Také rybolov a sběr lesních plodů obohacovaly jídelníček. Tito lidé byli pohany a své mrtvé spalovali, popel mrtvých pak ukládali do širokých nádob - popelnic a nad nimi vršili mohyly. Kolem jejich tábora vedla stará cesta ze Slavičína do Brodu. Tato kupecká stezka nesla odnepaměti název Hradská a půdě při této cestě, která byla osídlena nebo jinak využívána se říkalo Hradská Niva. Pověst vypráví, že na této prastaré cestě, po které se kdysi ubírali slovanští apoštolové Cyril a Metoděj, je v místech, kde se nachází slovanské mohylové pohřebiště, přes tuto stezku zakopán zlatý řetěz. Tímto řetězem je uzamčeno důležité tajemství a poselství dávných Slovanů, kteří zde byli pokřesťanštěni. Kdo řetěz objeví, dozví se ono tisícileté tajemství a s řetězem získá i poklad, který je u něj zakopaný.

Později se naši předkové začali zabývat zemědělstvím a řemesly a potřebovali k této činnosti mnohem více vody, než tomu bylo dříve. Protože vody na Hradské Nivě bylo málo a lidí naopak neustále přibývalo, odstěhovali se odtamtud dolů k říčce a založili novou osadu. Podle svého náčelníka ji nazvali Bojkovice.

Pradávnou vzpomínku na nedostatek vody v sobě taji i pověst o tajemné studni na Hradské Nivě. V blízkosti dávných mohyl je prý zakopána studna, ze které je slyšet v první jarní úplňkové noci steny s nářkem žen a dětí.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bojkovice.cz

Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 19.12.2003 v 18:16 hodin