mapa
czpoen

KČT odbor 113611 Zdravotně postižených OSTRAVA [ Klub českých turistů - odbor ]

KONTAKTADRESSE:

Klub českýcht turistů Zdravotně postižených
František DVOULETÝ
Sjednocení 626
742 13 Studénka
Czechia (CZ)
tel: (+420) 605 574 352
(+420) 556 401 252

PLAZIERUNG

WEITERE INFORMATIONEN: http://www.KCT-MSK.cz

DATENAKTUALISIERUNG: Renata Kotalová (Klub českých turistů - Moravskoslezská oblast) org. 56, 22.10.2007 v 21:43 hodin