mapa
poende

Televizní vysílač Lysá hora [ Encyklopedické heslo ]

Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd
Radiokomunikační objekt Lysá hora - červen 2007

Z historie

V druhé polovině sedmdesátých let 20.století se začala budovat síť vysílačů druhého programu Československé televize.Tehdejší monopolní provozovatel televizního a rozhlasového vysílání Správa radiokomunikací Praha rozhodl, že druhý televizní program bude šířen i z beskydské Lysé hory.

Před samotnou výstavbou radiokomunikačního střediska Lysá hora byla na vrchol vybudována příjezdová komunikace s asfaltovým povrchem z Krásné-Papežova v délce 8,7 km. Zároveň byl uložen i přívodní vysokonapěťový kabel pro energetickou přípojku .
Stavbu podle projektu pražského architekta Trnky realizoval stavební podnik VOKD Ostrava.
Stavební dělníci byli ubytováni v k tomuto účelu zřízené ubytovně Bučina, která byla postavena na místě vyhořelé turistické chaty Slezský hrad. Tato byla po ukončení stavby vysílače předána Beskydským hotelům a restauracím a dodnes je v této budově provozována restaurace.

Samotná stavba vysílače byla dokončena na začátku osmdesátých let minulého století.
Pravidelné televizní vysílání druhého programu ČST bylo zahájeno na přiděleném 37.kanále v pásmu UHF 1.března 1980 klystronovým vysílačem TV 20/4D o výkonu 20 kW, vyrobeném v Tesle Hloubětín.
Tímto zařízením se televizní signál, dnes již je to první program veřejnoprávní televize, šířil do října 2003, kdy byl nahrazen polovodičovým vysílačem německé firmy Rohde/Schwarz.
Od roku 1988 byl vysílán z Lysé hory i tehdejší první program Československé televize (dnes TV Nova) na 52.kanále v pásmu UHF maďarským vysílačem GK 80 výkonem 60W. Toto zařízení bylo dvakrát obměněno a dnes je šířen tento signál výkonem 90W vysílačem slovinské firmy Elrad.

V letech 2010 a 2011 bylo televizní vysílání z Lysé hory digitalizováno, zprovozněny byly vysílače dvou digitálních sítí - multiplexů č. 1 a 2 vysílajících v SD rozlišení devět televizních programů. Před zprovoznění digitálních vysílačů byl na jaře roku 2010 pomocí jeřábu vyměněn vysílací anténní systém.

V říjnu 2017 bylo digitální televizní vysílání rozšířeno o další, takzvanou přechodovou síť nového standardu DVB-T2.

Mimo výše uvedených vysílačů je dnes v objektu značné množství přenosové radioreléové techniky a jiného radiokomunikačního zařízení, pracující převážně již v digitálním režimu, které vlastní různé společnosti.

V dubnu 2017 byl objekt vysílače připojen k optické síti. Kabel se skleněnými vlákny byl přiveden z obce Ostravice. 

Majitelem a provozovatelem objektu je akciová společnost České Radiokomunikace, jako nástupnická organizace Správy radiokomunikací Praha.
Objekt je trvale obsluhován.

Popis objektu

Budova Radiokomunikačního objektu stojí východně od vrcholu Lysé hory v nadmořské výšce 1313 m. Její výška je 78 m. Je tvořena třemi navzájem spojenými částmi.
Hlavní část, tzv. objekt "A", je šestipodlažní budova kosočtverečného půdorysu, do jejíž střechy je vetknut ocelový tubus s otevřeným anténním nosičem vysílajícím devět programů dvou digitálních sítí. V této části budovy jsou umístěna veškerá technologická zařízení s anténními jednotkami na ochozech 3. a 4. podlaží.
Některé prostory tohoto objektu jsou pronajímány.
Z jihovýchodu je k hlavní budově připojeno dvoupodlažní energetické křídlo,tzv.objekt "B" s VN transformátory a VN/NN rozvodnou.
Poslední částí je podzemní východní křídlo-objekt "C", v němž jsou uloženy náhradní zdroje energie-dieselagregáty, které zajišťují napájení objektu v případě výpadku elektrické energie.
K Radiokomunikačnímu objektu Lysá hora přináleží i vodní zdroj Zimný, jenž slouží k zásobování vodou pro potřeby objektu a dalších subjektů na vrcholu Lysé hory.
   
 

href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=113343;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.cra.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Petr Lukeš (Lysá hora) org. 151, 25.10.2017 v 16:58 hodin