mapa
czende

Pržno [ Miasto lub gmina ]

Gmina Pržno znajduje się w malowniczej dolinie rzeki Ostravicy w przedgórzu Beskidów z widokiem na najwyższą górę Beskidów - Łysą Górę (1.324 m).
Gmina ciągle podnosi liczbę swych mieszkańców przez wspieranie budowy domów jednorodzinnych. Inwestuje w uzbrojenie terenów, przygotowuje budowę centralnej oczyszczalni wód ściekowych i nowej kanalizacji. Działania te są zgodne z przyjętym Planem Rozwoju Przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Gminną w 1996 r.
W spokojnym otoczeniu powyżej istniejącej zabudowy powstaje nowa część gminy ze 150 działkami budowlanymi. Gminy wykupiła grunty od pierwotnych właścicieli w celu zbudowania dróg dojazdowych i sieci inżynieryjnych. Działki budowlane są w posiadaniu osób fizycznych. Informacji o właścicielach działek udzieli Urząd Gminny Pržno. Ceny wahają się aktualnie od 150,- CZK do 220,- CZK za m2.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

ODNOŚNIKI ZWIĄZANE Z CAŁOŚCIĄ

LOKALIZACJA

DALSZE INFORMACJE: http://www.przno.cz

Typ zapisu: Miasto lub gmina
AKTUALIZACJA: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 28.09.2021 v 10:50 hodin