mapa
poende

Festiválek "Nezdenská skala" [ Divadlo ]

Vážení divadelní přátelé a nadšenci,

zveme Vás na 13. ročník "Nezdenské skaly" - přehlídku divadelních aktivit pro děti a věčně mladé.
Letošní jubilejní ročník se uskuteční v sobotu 24. června 2006 již tradičně v romantickém přírodním areálu bývalého lomu u koupaliště.

Pokud budete mít zájem zúčastnit se, zašlete nejpozději do konce měsíce dubna
2006 řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

Obecní úřad
687 32 Nezdenice


Další potřebné informace obdržíte písemně do konce května již spolu s dramaturgickým plánkem nebo na tel:

OÚ Nezdenice 572691526
nezdenice.obec@iol.cz

Jana Cholastová 572691575
DDM Uh. Brod - Jiřina Kovářová 608 883 252
Těšíme se na Vás!


Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A
13. NEZDENSKÁ SKALA - přehlídka dětských divadelních aktivit

Název souboru ..................................................................

Adresa ................................................................................

Jméno vedoucího, tel. ..........................................................

Název představení .............................................................

Autor ................................................................................

Počet účinkujících .............................................................

Délka vystoupení .............................................................

podpis ...................

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Divadlo
AKTUALIZACE: Alena Dostalová (OÚ Nezdenice) org. 56, 16.02.2006 v 13:38 hodin