mapa
czende

Aeroklub Břeclav [ Aeroklub ]

ADRES KONTAKTOWY:

Aeroklub Břeclav
pošt. schránka 11
690 71 Břeclav
Czechia (CZ)
tel: (+420) 519 372 319
(+420) 606 765 956
fax: (+420) 519 372 319

ODNOŚNIKI ZWIĄZANE Z CAŁOŚCIĄ

LOKALIZACJA

DALSZE INFORMACJE: http://www.aeroklub.cz

Typ zapisu: Aeroklub
AKTUALIZACJA: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 11.06.2004 v 09:51 hodin