mapa
poende

Radnice v Třeboni [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Nejvýznamnějším objektem na náměstí je stará radnice.
Roku 1562 koupila obec dva shořelé sousední domy a dala je následujícího roku přestavět Vlachem Jakubem Cornbellem na radnici, která při prvním úředním číslování domů roku 1770 obdržela číslo 1.
Podloubí nové radnice se otvíralo do náměstí třemi polokruhovými arkádami o mohutných pilířích, kterým nad jediným patrem budovy odpovídaly tři štíty. S přispěním císaře Ferdinanda III. byla k radnici roku 1638 přistavěna masivní čtyřboká, 31 metrů vysoká čtyřetážová věž s ochozem, hodinami a cibulovitou střechou s lucernou.
Věž od té doby tvořila vedle kostelní věře druhou dominantu města.
Roku 1742 bylo průčelí budovy ozdobeno freskami s rožmberským, schwarzenberským a městským znakem. Při přestavbě roku 1819 byl radniční dům zvýšen o druhé patro.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-trebon.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 15:22 hodin