mapa
poende

Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou [ Městská památková rezervace ]

Městečko ležící v údolí Moravské brány při řece Bečvě je charakteristickým příkladem pravidelného kolonizačního urbanismu 13. století. Působivé náměstí zdobí pozdně gotické a renesanční domy z 15. a 16. století (včetně renesanční radnice, upravené v empíru) a 2 barokní kašny. Výraznou dominantou města je renesanční zvonice z počátku 17. století při kostele sv. Jakuba. Významnou tradici Jednoty bratrské připomíná bratrský sbor z počátku 16. století, později přestavěný a využívaný piaristy. Ojedinělou památkou na zdejší židovskou komunitu je gotická židovská synagoga z konce 15. století, jedna z nejstarších na Moravě.


Rozhodnutí id.č.: 1989054
Název rozhodnutí: Nařízení vlády ČSR č. 54/1989 Sb. ze dne 19.4.1989 o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
Rok: 1989
Obsah:


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ

34534 / 8-482 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město kostel sv. Jakuba Většího Křížkovského M
27311 / 8-487 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město kaple sv. Josefa 28. října M
47275 / 8-2518 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město hřbitov, z toho jen: náhrobek Jana Neffa M
29637 / 8-460 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město městské opevnění M
18923 / 8-491 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město socha sv. Jana Nepomuckého Bratrská M
26969 / 8-492 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město socha sv. Šebestiána Komenského sady M
25432 / 8-490 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město sloup se sochou P. Marie nám. Československé armády M
31819 / 8-494 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město kašna se sochou sv. Floriána nám. Československé armády M
14155 / 8-495 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého nám. Československé armády M
31641 / 8-2610 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.1 měšťanský dům nám. Československé armády 2 M
14669 / 8-2611 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.2 měšťanský dům nám. Československé armády 4 M
30036 / 8-2612 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.4 měšťanský dům nám. Československé armády 8 M
31881 / 8-2840 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.5 měšťanský dům Bartoše Vlčka 5 M
20999 / 8-2586 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.6 měšťanský dům Bartoše Vlčka 3 M
24057 / 8-478 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.7 měšťanský dům Bartoše Vlčka 1 M
28184 / 8-2573 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.8 měšťanský dům nám. Československé armády 10 M
45912 / 8-2818 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.9 měšťanský dům nám. Československé armády 12 M
25574 / 8-2574 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.10 měšťanský dům nám. Československé armády 14 M
20899 / 8-2575 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.12 měšťanský dům nám. Československé armády 18 M
36767 / 8-2576 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.13 měšťanský dům nám. Československé armády 18 M
40773 / 8-2577 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.14 měšťanský dům nám. Československé armády 22 M
41711 / 8-2608 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.16 měšťanský dům nám. Československé armády 26 M
15113 / 8-467 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.17 měšťanský dům 28. října 2 M
29572 / 8-469 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.18 měšťanský dům 28. října 4 M
37586 / 8-468 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.19 měšťanský dům 28. října 6 M
22053 / 8-470 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.20 měšťanský dům 28. října 8 M
23689 / 8-471 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.21 měšťanský dům 28. října 10 M
36863 / 8-472 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.22 měšťanský dům 28. října 12 M
21722 / 8-473 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.23 měšťanský dům 28. října 14 M
15457 / 8-474 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.25 měšťanský dům 28. října 18 M
29871 / 8-475 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.26 měšťanský dům 28. října 20 M
23837 / 8-476 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.27 měšťanský dům 28. října 22 M
17528 / 8-477 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.28 měšťanský dům 28. října 24 M
35216 / 8-2822 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.30 měšťanský dům Křížkovského 6 M
34423 / 8-2592 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.33 měšťanský dům Stará 2 M
17123 / 8-2587 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.35 měšťanský dům 28. října 9 M
28737 / 8-2588 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.36 měšťanský dům 28. října 7 M
33185 / 8-2609 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.38 měšťanský dům 28. října 3 M
28962 / 8-2589 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.41 měšťanský dům 28. října 1 M
32708 / 8-2578 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.42 měšťanský dům nám. Československé armády 37 M
21121 / 8-2579 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.43 měšťanský dům nám. Československé armády 35 M
35761 / 8-2580 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.44 měšťanský dům nám. Československé armády 33 M
45539 / 8-2581 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.46 měšťanský dům nám. Československé armády 29 M
45576 / 8-462 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.47 měšťanský dům nám. Československé armády 27 M
35880 / 8-2582 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.49 měšťanský dům nám. Československé armády 23 M
33311 / 8-2583 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.50 měšťanský dům nám. Československé armády 21 M
20402 / 8-2821 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.51 měšťanský dům Křížkovského 2 M
45837 / 8-2830 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.59 měšťanský dům Palackého 10 M
14171 / 8-484 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.67 fara Křížkovského M
45969 / 8-2613 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.68 měšťanský dům Křížkovského 3 M
24089 / 8-2825 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.74 měšťanský dům Losertova 18 M
19724 / 8-2584 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.77 měšťanský dům nám. Československé armády 17 M
41440 / 8-2827 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.82 měšťanský dům Nerudova 8 M
36211 / 8-2594 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.83 měšťanský dům Nerudova 10 M
32313 / 8-2829 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.84 měšťanský dům Nerudova 12 M
21132 / 8-2595 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.85 měšťanský dům Nerudova 14 M
31970 / 8-466 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.89 radnice nám. T. G. Masaryka 11 M
15385 / 8-465 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.91 měšťanský dům nám. Československé armády 4 M
29638 / 8-464 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.92 měšťanský dům nám. Československé armády 3 M
35724 / 8-463 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.93 měšťanský dům nám. Československé armády 2 M
37772 / 8-2585 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.94 měšťanský dům nám. Československé armády 1 M
29145 / 8-2591 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.97 měšťanský dům Havlíčkova 6 M
14286 / 8-480 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.357 kolej piaristická Bratrská M
45092 / 8-461 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.358 zámek Bratrská M
14047 / 8-2819 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.601 měšťanský dům 28. října 26 M
45335 / 8-2590 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.602 měšťanský dům 28. října 28 M
29573 / 8-2838 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.607 měšťanský dům Stará 12 M
20247 / 8-2839 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.608 měšťanský dům Stará 14 M
0 Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.609 měšťanský dům Stará 16 M
54179 / 8-2831 Y Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.615 měšťanský dům Palackého 11 M
30581 / 8-2593 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.617 měšťanský dům Stará 5 M
37212 / 8-2820 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.622 měšťanský dům Hvězdní 6 M
16350 / 8-2824 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.624 měšťanský dům Losertova 12 M
17245 / 8-2837 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.634 měšťanský dům Pernštýnská 29 M
35286 / 8-2836 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.635 měšťanský dům Pernštýnská 27 M
16215 / 8-2835 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.637 měšťanský dům Pernštýnská 23 M
16021 / 8-2834 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.642 měšťanský dům Pernštýnská 15 M
25585 / 8-2833 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.646 měšťanský dům Pernštýnská 9 M
44826 / 8-2832 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.648 měšťanský dům Pernštýnská 5 M
22191 / 8-479 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.661 měšťanský dům Bartoše Vlčka 7 M
15411 / 8-2826 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.707 měšťanský dům Nerudova 4 M
34678 / 8-481 S Přerov Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou I-Město čp.? synagoga Pernštýnská M

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Republic.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 21.04.2005 v 14:53 hodin