mapa
poende

Lesní žena

V adršpašském lese kdysi hledalo několik dětí houby. Smály se a žertovaly tak hlasitě, že probudily lesní ženu, která spala na břehu rybníka. Ta se zvedla a utíkala za dětmi. Byla to statná žena v zelených šatech. Děti před ní utíkaly, ale lesní žena chytila jedno dítě za šátek a strhla mu jej z hlavy. Potom se vrátila k rybníku.
Dítě plakalo a doma vše vyprávělo matce, která se šla poradit se starým farářem.Ten řekl, aby se dítě vrátilo ve dvanáct hodin zpátky do lesa a na stejném místě dostane svůj šátek zpátky. Dítě udělalo jak farář řekl.
Když však přišlo před les, udeřil blesk, dítě se polekalo a chtělo se vrátit. V tu chvíli se však před ním objevila lesní žena. V ruce držela šátek a volala na dítě: "Tady máš svůj šátek, podruhé ale v lese nekřič, jinak tě to bude stát život!". nato zmizela. (Z toho plyne ponaučení, že po lesích mohou pokřikovat jenom lesní ženy).

LOKALIZACE


Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 14:17 hodin