mapa
poende

Kříž za vsí k Dobrušce [ Kříž ]

Za vsí, při silnici do Dobrušky, stojí ve svahu kamenný kříž. Na dolní části je postava Marie Panny s mečem vetknutým do srdce a nahoře na štítku mezi Kristovými dlaněmi je nápis "Hic Est Rex Judaeorum". Jiné nápisy na něm nejsou. Pochází z počátku 19. století. Na zadní straně jsou tři letopočty, které značí roky oprav: 1806, 1897, 1927. Poslední oprava proběhla již po jeho přemístění. Původně stál o trochu výše v polích při cestě, která u něho odbočuje ze silnice a vine se vzhůru do svahu mezi pole. Tam stával ve špičce pole, patřícího k čp. 51. Proto se mu říkalo "Novotného kříž". Za větrné bouře dne 15. srpna 1922 ho vichřice skácela. Pak ho tehdejší administrátor na zdejší faře P. František Beneš nechal přemístit dolů k silnici, kde stojí doposud.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilyujezd.cz

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 13:19 hodin