mapa
czende

Profesor Otto WICHTERLE

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.vscht.cz

Typ zapisu: Osobistość ČR
AKTUALIZACJA: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 31.08.2004 v 09:47 hodin